Badanie niszczące

BADANIA NISZCZĄCE - Pomiary twardości metoda Vickersa, Brinella, Uci

Pracownia Badań Mechanicznych i Metalograficznych wyposażona jest w urządzenia firm Zeiss, Foerster, Mitutoyo, Krautkramer, Proseq, WPM i innych. Są to m.in. 2 maszyny wytrzymałościowe (10-1000 kN), młot udarowy, 16 twardościomierzy (stacjonarnych i przenośnych) i mikroskop optyczny. Ponadto posiadamy obszerny zestaw spoinomierzy, narzędzi pomiarowych i wzorców. Profesjonalne zaplecze techniczne pozwala na badanie udarności metali oraz na pomiary twardości metoda Vickersa czy UCI. Wyposażenie pracowni zostało w ostatnich latach zmodernizowane i przystosowane do obróbki i przesyłu danych w formacie cyfrowym. To zdecydowanie usprawniło prace. Dzieki nowoczesnemu wyposażeniu możemy przeprowadzać m.in.: metalograficzne badania makroskopowe i mikroskopowe, badania geometrii spoin, a także badania mechaniczne w tym, próba łamania złącz spawanych, próba zginania metali oraz wiele innych. Każda statyczna próba rozciągania oraz pomiary twardości metoda UCI przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych norm. Odpowiednie wyposażenie, jak i doświadczenie sprawia, że badania niszczące, w tym metalograficzne badania mikroskopowe oraz badania składu chemicznego, pomiary twardości metoda Brinella, Vickersa lub UCI, wykonujemy z zachowaniem wysokiego standardu usług. Nowoczesne i bogate wyposażenie umożliwia nam przeprowadzanie szerokiego zakresu badań. Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi normami z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Laboratorium badawcze dysponuje:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną,
 • specjalistyczną aparaturą badawczą oraz kontrolno-pomiarową,
 • wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań.

Zakres Badań:

Badania mechaniczne:

 • statyczna próba rozciągania w temperaturze otoczenia do 1000 kN z wyznaczeniem: Re, Rm, A, Z,
 • pomiar twardości wg skali: Vickersa (HV) i Brinella (HB) przy użyciu twardościomierzy stacjonarnych,
 • próba udarności sposobem Charpy`ego (energia młota 450 J) zakres temperatur: (20÷ -70)°C

Badania makrostruktury i mikrostruktury:

 • bania makrostruktury połączeń spawanych i napawanych
 • badanie mikrostruktury materiałów, połączeń spawanych, zgrzewanych
 • badania metodą replik metalograficznych

Próby technologiczne:

 • próba zginania
 • próba łamania
 • próba spłaszczania
 • próba roztłaczania

oraz takie badania jak:

 • badania odporności na korozje międzykrystaliczna
 • badania zawartości ferrytu
 • badania geometrii spoin
 • badania długości i kąta

 

Kierownik Laboratorium Badan Niszczących:

Waldemar Józwa tel.: (22) 518 70 64

tel. kom: (+48) 660 551 679

e-mail:waldemar.jozwa@inspecta.com

Kontakt