Badania nieniszczące

Badania szczelności, radiograficzne, penetracyjne

Wykonywane przez naszą jednostkę badania nieniszczące umożliwiają sprawdzenie funkcjonowania rozmaitych urządzeń, wyrobów oraz złączy spawalniczych. Nasza firma może zrealizować dla Państwa między innymi badania radiograficzne, które zapewniają bardzo dużą wiarygodność wyników. Badania nieniszczące to jednak także wiele innych metod, które dają obraz sprawności maszyny czy wyrobu. Przykładem mogą być badania ultradźwiękowe, dzięki którym można odkryć pęknięcia, nieciągłości czy rozwarstwienia. Warto brać także pod uwagę badania penetracyjne, które również mogą pomóc zlokalizować wszelkie nieciągłości na powierzchni. Z kolei badania szczelności to działania, dzięki którym będzie wiadomo czy dany element lub cały ich zespół nie posiada żadnych niepokojących uszkodzeń. Próba łamania złącz spawanych polega na pomiarze energii, poczynionego wcześniej, za pomocą specjalnych metod, złamania. Dzięki temu, że zostanie wykonana taka próba łamania złącz spawanych, wiadomo, jak trwały jest dany materiał.

Sprzęt taki jak spektrometr PMI pozwala na dokładną analizę metalu w szybkim czasie. Dzięki temu, że posiadamy profesjonalny sprzęt do PMI, jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa także tego typu metalograficzne badania makroskopowe. Nasza Spółka wykona dla Państwa badania ultradźwiękowe, wykorzystujące fale dźwiękowe. Wspomniane również badania radiograficzne z obserwacją pochłanianego promieniowania. Nie stanowią dla nas problemu również badania penetracyjne, bazujące na przepływie cieczy przez zniszczony element. Badania szczelności są to z kolei analizy z pomocą próżni.

Badania nieniszczące wykonuje wyłącznie personel certyfikowany wg PN-EN ISO 9712:2012 i ASNT. Nasi specjaliści posiadają łącznie 15 certyfikatów indywidualnych na poziomie III, 50 certyfikatów na poziomie II oraz 10 na poziomie I, we wszystkich stosowanych przez Spółkę metodach badań.

W naszej pracy stosujemy poniższe metody badań:

  • Radiograficzną – przy użyciu promieni rentgenowskich bądź izotopów (Se-75, Ir-192, Yb-169)
  • Ultradźwiękową – defektoskopia oraz pomiary grubości i twardości
  • Magnetyczną-proszkowa
  • Penetracyjną – barwną lub fluorescencyjną
  • Wizualną – w tym endoskopię i wideoskopię
  • Spektroskopową (PMI) i staloskopową – badanie składu chemicznego
  • Badania nieniszczące
  • Badania ultradźwiękowe

Badania radiograficzne oraz ultradźwiękowe są jednymi z powszechniej wykorzystywanych metod. Umożliwiają one uzyskania obrazu badanej powierzchni, który może być analizowany w dowolnym czasie i przechowywany w postaci dokumentacji. Nasza firma często także wykonuje badania penetracyjne. Jest to jedna z najstarszych metod badań nieniszczących, która znajduje zastosowanie zarówno w przypadku konstrukcji metalowych, jak i niemetalowych. Wszystkie wykonywane przez nas badania NDT świadczone są na wysokim poziomie oraz znajdują szerokie zastosowanie.

Spółka dysponuje bogatym wyposażeniem badawczym, które jest systematycznie modernizowane i uzupełniane o sprzęt najnowszej generacji. Podstawą wyposażenia Pracowni Badań NDT jest aparatura wytwarzana przez uznanych producentów – m.in. Sauerwein, Santinell, Seifert, Andrex, Philips, Starmans, Krautkramer, Karl Deutsch, Helling, Parker, Magnaflux, Oxford Instr., Olympus, Everest. Obecnie posiadamy m.in. 35 aparatów gammagraficznych, 18 lamp rengentowskich, 12 defektoskopów ultradźwiękowych, 8 defektoskopów magnetycznych, a ponadto: negatoskopy, densytometry, radiometry, mierniki pola, lampy UV, zestawy do badań szczelności, edoskopy i wideoendoskopy, spektrometry (PMI), staloskopy, metaskopy, ferrytomierze i inne.

Własne środki transportu oraz zaplecze kontenerowe, umożliwiają Spółce instalowanie ekip badawczych w warunkach terenowych na obszarze całego kraju.

Kontakt