Eptsil.pl

Przemysł, Budownictwo, Dom, Ogród, Wnętrza

Budownictwo

Sprzęt geotechniczny. Do czego służy? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Sprzęt geotechniczny. Do czego służy? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Badania gruntu i kruszyw należą do kluczowych etapów przygotowania inwestycji. Jaki sprzęt służy do ich prowadzenia?

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę domu, czy też obiektu komercyjnego lub mostu, przed rozpoczęciem prac należy sporządzić dokumentację. Na jej podstawie można określić pożądane właściwości budynku i dostosować poszczególne elementy konstrukcji. Jednym z najważniejszych aspektów przygotowania dokumentacji jest wykonanie badań geotechnicznych. Do ich przeprowadzenia konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu. O tym, z jakich urządzeń korzysta się w nowoczesnym budownictwie i inżynierii lądowej piszemy w nowym artykule.

Georadary w badaniach gruntu i nie tylko

Georadary działają w sposób właściwie taki sam, jak ich standardowe odpowiedniki. Emitując i odbierając fale rozchodzące się następnie w gruncie lub innym materiale, pozwalają wykryć wszystkie nieciągłości i inne wady. W toku badań geotechnicznych georadary są wykorzystywane m.in. do wyznaczania poziomu wód gruntowych lub lokalizowania elementów znajdujących się pod ziemią (np. rurociągów).

Warto zaznaczyć, że zastosowanie georadarów w budownictwie nie ogranicza się wyłącznie do badania gruntu. Z ich użyciem można prowadzić również badania już istniejących budynków. Urządzenia tego typu szczególnie dobrze sprawdzają się w diagnostyce takich elementów jak ściany, fundamenty czy posadzki. Umożliwiają bezinwazyjne i skuteczne sprawdzenie, czy w ich strukturze nie pojawiają się wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo ich dalszej eksploatacji.

Sprzęt do badania kruszyw – z jakich urządzeń skorzystać?

Właściwości wznoszonego obiektu w dużym stopniu uzależnione są również od jakości użytych kruszyw i mieszanek. Tę można zbadać za pomocą sprzętu geotechnicznego. Wśród nich największe znaczenie mają:

  • wahadła angielskie: stosowane do badania szorstkości kruszyw, wpływającej na właściwości dróg, posadzek oraz ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynków;
  • bębny do badań metodą Los Angeles: pozwalają wyznaczyć odporność kruszyw na rozdrabnianie (ważne przede wszystkim z punktu widzenia nawierzchni drogowych, których trwałość zależy od tego parametru);
  • tarcze Boehmego: przeznaczone do badań ścieralności, pozwalających ustalić wytrzymałość różnych materiałów;
  • ubijaki Proctora: do badań właściwości gruntu przez rozpoczęciem prac budowlanych. Umożliwiają określenie stopnia zagęszczenia podłoża i tym samym stwierdzenie, czy grunt wymaga dodatkowych prac;
  • prasy do badań metodą Marshalla lub CBR: używane do określania nośności gruntu lub nawierzchni bitumicznych;
  • aparaty VSS: do badania nośności różnych nawierzchni z użyciem płyty.

Sprzęt geotechniczny – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Sprzęt geotechniczny musi być nie tylko precyzyjny, ale też funkcjonalny i wygodny w obsłudze. By prowadzone badania nie wiązały się z dodatkowymi utrudnieniami, przy wyborze urządzeń warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie oprogramowanie odpowiada za kontrolowanie danej maszyny. Pod tym względem kluczowe okazują się następujące aspekty:

  • łatwość obsługi;
  • konfigurowalność i dostępność rozszerzeń;
  • możliwość połączenia z innymi urządzeniami (np. w celu monitorowania wyników w czasie rzeczywistym);
  • możliwość eksportu danych do innych programów, odpowiedzialnych za ich przetwarzanie i analizę.

Te wymagania spełnia m.in. sprzęt geotechniczny oferowany przez niemieckie marki Form+Test czy InfraTest, dostępne na https://viateco.eu/category/sprzedaz/grunty-i-kruszywa/. Nie tylko są wyposażone w nowoczesne, funkcjonalne oprogramowanie, ale też spełniają wymagania zawarte w normach dla poszczególnych badań. Najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów gwarantuje zaś długą i bezproblemową eksploatację.

Udostępnij