Home Budownictwo Ładowarka teleskopowa – jakie uprawnienia są potrzebne do jej obsługi?

Ładowarka teleskopowa – jakie uprawnienia są potrzebne do jej obsługi?

by Redakcja Eptsil
Ładowarka teleskopowa

Ładowarki teleskopowe to urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane w branży budowlanej, przemysłowej oraz rolniczej. Aby bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z prawem obsługiwać takie urządzenia, konieczne jest ukończenie kursu na operatora ładowarki teleskopowej oraz pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją UDT.

Ładowarki teleskopowe są zaliczane od wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Zgodnie z definicją takie urządzenia wyposażone są w dźwignicę z przymocowaną platformą lub innym sprzętem służącym do rozporządzania ładunkiem. Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym także ładowarka teleskopowa, podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że przed dopuszczeniem do użytku muszą zostać zarejestrowane w UDT i podlegają cyklicznym badaniom eksploatacyjnym Dodatkowo każdy, kto obsługuje takie urządzenie, musi mieć uprawienia operatorskie. 

Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi ładowarki teleskopowej?

Operator ładowarki teleskopowej, aby zdobyć uprawnienia do obsługi takiego urządzenia, musi ukończyć kurs i zdać egzamin. Ważna jest wiedza teoretyczna i praktyczna oraz informacje z zakresu bezpiecznego sterowania sprzętem w czasie pracy. Dodatkowo osoba zajmująca się prowadzeniem takich urządzeń musi wiedzieć, jakie czynności należy podjąć przed rozpoczęciem pracy oraz orientować się w rodzajach załadunków, znać przepisy BHP i mieć wiedzę z zakresu dozoru technicznego. 

Kurs na operatora ładowarki teleskopowej 

Kurs na operatora ładowarki teleskopowej to szkolenie, które przygotowuje do pozytywnego zaliczenia egzaminu, a także do przyszłej bezpiecznej i wydajnej pracy na takich urządzeniach. Osoby, które nigdy nie miały styczności z ładowarkami teleskopowymi, na zajęciach zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne w tym zawodzie.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich to wykłady, podczas których uczestnicy poznają informacje z zakresu przepisów dozoru technicznego oraz zasad BHP na stanowisku operatorskim. Dodatkowo prowadzone są lekcje przybliżające słuchaczom budowę i zasady działania ładowarek teleskopowych oraz metody ich bezpiecznej eksploatacji. W czasie zajęć teoretycznych kursanci zdobywają także wiedzę z zakresu procedur tworzenia dokumentacji, ograniczania ryzyka wypadków oraz konserwacji ładowarek teleskopowych. Część praktyczna skupia się na nauce bezpiecznej obsługi ładowarek teleskopowej i postępowaniu w sytuacjach wystąpienia usterek i awarii.

Uprawnienia do obsług ładowarek teleskopowych może zdobyć każdy, kto ukończył 18 lat, ma wykształcenie minimum podstawowe oraz ukończy kurs i zda egzamin UDT. Warto pamiętać, że zyskanie uprawnień operatora ładowarek teleskopowych to także możliwość znalezienia lepiej płatnej pracy. 

0 comment

Related Videos

Zostaw komentarz