Szkolenia spawaczy

CENNIK

Kliknij aby poznać aktualne ceny naszych kursów i egzaminów spawalniczych.

Kliknij aby poznać aktualne ceny treningu praktycznego spawacza.

 

Nauka i kursy spawania

SZKOLENIE SPAWACZY I PRZECINACZY

Nasz ośrodek prowadzi kursy spawania oraz przecinania. Oferta jest skierowana zarówno do osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje, jak i do tych które chcą nabyć nowe umiejętności. Prowadzimy szkolenia spawalnicze metodami 141 - TIG (spawanie w osłonie argonu), 311 - G (spawanie gazowe), 111 - MMA (spawanie elektrodą otuloną), 131 - MIG (spawanie półautomatyczne aluminium), a także 135 - MAG (spawanie półautomatyczne stali drutem litym) oraz 136 - MAG (spawanie półautomatyczne stali drutem rdzeniowym). Ośrodek ma także uprawnienia by przeprowadzać egzaminy spawaczy. Certyfikacja obejmuje różne metody. Pomyślnie ukończony egzamin daje uprawnienia spawaczy w tym: uprawnienia TUV, TDT, UDT. Każdy trening spawalniczy oraz test przeprowadzany jest przez doświadczonych instruktorów. W przypadku osób bezrobotnych nauka spawania może być finansowana przez Urząd Pracy. W ramach tej oferty możliwe jest zdobycie kwalifikacji zawodowych, podniesienie kompetencji, a także ponowienie uprawnień. Zdobyte w czasie trwania kursu certyfikaty TUV dają możliwość wykonywania zawodu na terenie całej Unii Europejskiej. W ofercie mamy także szkolenia NDT. Ośrodek prowadzi kursy z zakresu metody wizualnej, radiograficznej oraz penetracyjnej. Szkolenie PT, RT oraz VT daje możliwość ubiegania się o uprawnienia UDT -Cert. Dla osób starających się o certyfikacje ośrodek organizuje egzaminy. Każde szkolenie spawaczy oraz kurs NDT prowadzone jest na najwyższym poziomie, dzięki czemu u nas możliwe jest zarówno odnowienie ważności certyfikatów, jak i nabycie całkiem nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ośrodek prowadzi działalność w oparciu o posiadane certyfikaty:

UDT-CERT                   : Urzędu Dozoru Technicznego,
            ▪ TDT:                           : Transportowego Dozoru Technicznego,
            ▪ TÜV-Rheinland            : Technischer Überwachungs Verein Rheinland
            ▪ WUP m.st. Warszawy  : Wojewódzkiego Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Miejsce odbywania szkolenia:

Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu; w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 194.

 

Podstawowym zakresem działalności Ośrodka jest:
           ▪ szkolenie ręcznych przecinaczy palnikiem tlenowo-acetylenowym,

▪ szkolenie spawaczy ręcznych w metodach:
                                   311- G             
spawanie gazowe,
                                   111- MMA        spawanie elektrodą otuloną,
                                   141- TIG           spawanie w osłonie argonu,
                                   131- MIG          spawanie półautomatyczne aluminium,
                                   135- MAG         spawanie półautomatyczne stali drutem litym
                                   136- MAG         spawanie półautomatyczne stali drutem rdzeniowym
             ▪ egzaminowanie spawaczy na certyfikaty UDT-CERT, TÜV, TDT

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy przez lata sami byli czynni zawodowo w przemyśle jako spawacze.

 

Organizowane przez nas szkolenia przeznaczone są dla osób:

- nie mających żadnego doświadczenia w spawaniu lub
                               - chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe lub
                               - bezrobotnych chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe


Jeżeli jesteś osobą bezrobotną:
▪ nie masz żadnego doświadczenia a chcesz zdobyć poszukiwany zawód spawacza,
▪ chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w spawaniu,
▪ potrzebujesz odnowić ważność posiadanych uprawnień spawalniczych (UDT, TÜV),
▪ chcesz zdobyć uprawnienia zawodowe do cięcia palnikiem

Nasz ośrodek szkoleniowy daje możliwość zrealizowania powyższych potrzeb na zasadzie finansowania ze środków Urzędu Pracy.

Możesz w swoim Urzędzie Pracy złożyć wniosek o sfinansowanie:
- szkolenia w trybie indywidualnym lub
- egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych- spawalniczych
- egzaminy spawaczy 

Pomożemy Ci w wyborze rodzaju i zakresu szkolenia oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa po zakończeniu szkolenia nie tylko Książkę Spawacza ale przede wszystkim
rzeczywiste a nie wirtualne umiejętności zawodowe.

Zdobywane przez uczestników kursów i egzaminów Certyfikaty Spawacza dają możliwość pracy w zawodzie spawacza w całej Unii Europejskiej.

Warunki wstępne uczestnictwa w szkoleniu:

Uczestnikiem kursu spawania/cięcia może zostać każdy zainteresowany, który spełnia następujące warunki:

● ukończył 18-ty rok życia,

● ma co najmniej podstawowe wykształcenie,

● w dniu rozpoczęcia zajęć przedstawi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa wkursie spawania

Do zajęć praktycznych na Spawalni kursant musi posiadać:

- odzież roboczą (bluza z długim rękawem, spodnie),
- obuwie robocze (buty przemysłowe ze stalową nakładką),
- rękawice spawalnicze,
- przyłbicę spawalniczą,
- jedno zdjęcie formatu legitymacyjnego (do Książki Spawacza)

W jaki sposób zapisać się na kurs:

Wszelkie informacje o prowadzonych przez nas szkoleniach można uzyskać telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów i adresy e-mailowe podane są w zakładce „KONTAKT”.

Rozpoczęcie szkolenia następuje w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie, po otrzymaniu przez Ośrodek Szkolenia zlecenia w wybranej formie:

- zamówienia na papierze firmowym zleceniodawcy,

- zamówienia na załączonym przez nas wzorze zlecenia,

- e-maila,

 

W zleceniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- dane zleceniodawcy (dokładna nazwa, adres i nr NIP),

- dane uczestnika szkolenia (imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce urodzenia),

- zakres szkolenia (metoda spawania, rodzaj materiału rodzimego, moduł szkoleniowy),

- rodzaj Certyfikatu Spawacza (UDT-CERT, TDT, TÜV)

CENNIK
Kliknij aby poznać aktualne ceny naszych kursów i egzaminów spawalniczych.

Kliknij aby poznać aktualne ceny treningu praktycznego spawacza.

ZLECENIE
Kliknij aby pobrać wzór zlecenia.

KONTAKT
Biuro: 22 518 70 60, 793 433 585
mail: krzysztof.wycech@ndt.com.pl

Spawalnia: 22 518 70 62

Kontakt