Szkolenia NDT

Kursy badań, szkolenie vt, rt i certyfikaty UDT

Ocena funkcjonowania maszyny bez ingerencji jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną umiejętnością. Pozyskanie wiedzy i zdolności w tej kwestii, umożliwiają kursy badań nieniszczących. U nas szkolenia personelu badań przebiegają zgodnie z normami i prowadzone są przez doświadczonych wykładowców. Szkolenia NDT to kursy, pozwalające opanować wszechstronne umiejętności z zakresu badań nieniszczących. Wraz z ukończeniem szkolenia personelu badań, nasza placówka umożliwia ubieganie się o certyfikaty UDT. Każdy może wybrać dla siebie odpowiedni rodzaj kursu. Szkolenie RT to przygotowanie do badań radiograficznych, natomiast szkolenie VT to kurs przygotowujący do badań wizualnych.

SZKOLENIE I CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WG PN-EN ISO 9712:2012   

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny Personelu Badań Nieniszczących w systemie UDT-Cert działa w Spółce od 2002 r. w wyniku nominacji Jednostki Certyfikacyjnej UDT-Cert, uzyskanej na podstawie posiadanych, odpowiednio udokumentowanych i sprawdzonych kompetencji. Ośrodek posiada uznania CO/NDT/Sz/06/15 i CO/NDT/Egz/06/15.

Zasady funkcjonowania Ośrodka regulują stosowne porozumienia z Urzędem Dozoru Technicznego, a prowadzone kursy badań i organizowane egzaminy na certyfikaty spełniają wymagania Jednostki Certyfikacyjnej.

Szkolenie VT i NDT

Ośrodek Szkoleniowy prowadzi szkolenia w metodach wizualnej (szkolenie VT), radiograficznej (RT) i penetracyjnej (PT). Uczestnicy kursów szkoleniowych mogą (ale nie muszą) ubiegać się o certyfikat UDT-Cert. Jeśli uczestnik zamierza uzyskać certyfikat według PN-EN ISO 9712:2012, powinien złożyć odpowiednią aplikację w Jednostce Certyfikującej UDT-Cert (www.udt.gov.pl). Nasz Ośrodek organizuje wtedy egzamin w uzgodnionym terminie – zazwyczaj następnego dnia po zakończeniu kursu. 

ZAPLECZE KURSOWE

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Spółki przy ulicy Chełmżyńskiej 194 w Warszawie. Do dyspozycji słuchaczy przeznaczona jest sala wykładowa z pomocami audiowizualnymi, a także pracownia badawcza i spawalnicza. Ośrodek posiada wyjątkowo bogate zaplecze techniczne. Podczas zajęć uczestnicy szkolenia NDT wyposażani są w niezbędne materiały szkoleniowe. Na czas szkolenia do ich dyspozycji są także wszelkie normy i podobne dokumenty oraz zbiór próbek wzorcowych. Dla uczestników kursów spoza Warszawy istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu pracowniczym „BS KAWĘCZYN” oddalonym od ośrodka o około 200 m.

PRZEBIEG PROCESU SZKOLENIA

Trzon zespołu wykładowców i instruktorów stanowi kadra techniczna Spółki: zespół naszych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w nadzorach spawalniczych, a także w organizowaniu i prowadzeniu kursów szkoleniowych. Wszyscy wykładowcy są zawodowo czynnymi praktykami, posiadającymi szereg certyfikatów personalnych, takich jak certyfikaty UDT i wiele innych.
Programy szkoleń opracowywane są na podstawie sylabusów UDT-Cert  i są wzbogacone o osobiste doświadczenia zawodowe kadry wykładowczej. Wszystkie zajęcia prowadzone są z instruktażem wprowadzającym z zakresu bezpieczeństwa pracy i szkoleń. Rozkład zajęć jest znany uczestnikom przez cały cykl szkolenia NDT, a stopień realizacji programu i postępy w nauce są weryfikowane na bieżąco, wówczas gdy trwa jeszcze szkolenie personelu badań. 

NABÓR

Szkolenie VT i PT może ukończyć każda zainteresowana osoba. Z kolei człowiek chcący odbyć szkolenie RT powinien dodatkowo posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy przy promieniowaniu jonizującym. We wszystkich przypadkach wymagana jest rejestracja uczestnika i uregulowanie opłaty za kursy badań.

W zależności od rodzaju kursy, obejmują następujące ilość godzin zajęć:

L.P

Rodzaj kursu Wymiar [godz.]
1 RT1 87
2 RT2 98
3 RTI 60
4 RT 2R 24
5 PT1/2 43
6 PT 2R 16
7 VT1/2 43
8 VT2p 16
9 VT2R 16
10 VT3 25

 

TERMINY KURSÓW SZKOLENIOWYCH DLA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH NA ROK 2018
Kliknij aby poznać terminy kursów szkoleniowych dla personelu badań nieniszczących w roku 2018

CENNIK
Kliknij aby poznać aktualne ceny naszych kursów dla personelu badań nieniszczących.

ZGŁOSZENIE
Kliknij aby pobrać zgłoszenie na kurs dla personelu badań nieniszczących.

KONTAKT
Kliknij aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prowadzonych szkoleń i egzaminów dla personelu badań nieniszczących

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem (22) 518 70 59   (+48) 662 495 324 
Wszystkie informacje dotyczące osób zainteresowanych i uczestników kursów są poufne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt