Diagnostyka maszyn

Diagnostyka maszyn wykonywana jest przez specjalistów posiadających wszechstronne, wieloletnie doświadczenie. Stosujemy najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe renomowanych firm, w tym wielokanałowe komputerowe systemy pomiarowe drgań, nastaw układów regulacji, parametrów procesowych. Zastosowane w każdym przypadku specjalistyczne oprogramowanie ułatwia przeprowadzenie wszechstronnych analiz. Wyniki pomiarów z analizatorów cyfrowych wprowadzane są do diagnostycznej sieciowej bazy danych. 

Naszą specjalnością jest diagnostyka maszyn wirnikowych. W tym celu stosujemy równolegle kilka technologii badawczych. Pozwala to na wykrywanie wielu nieprawidłowości już w ich początkowym stadium, a to z kolei pozwala naszym Klientom na odpowiednio wczesne zaplanowanie i przeprowadzenie napraw. Dzięki temu unika się szeregu awarii i pozwala na istotne zmniejszenie kosztów.

Szeroko propagujemy serwis diagnostyczny. Niezwykle istotną kwestią jest bowiem systematycznie, profilaktycznie wykonywana diagnostyka maszyn w zakresie właściwym dla konstrukcji, warunków pracy i wymaganej przez proces produkcyjny niezawodności maszyny. 

Uczestniczymy również w badaniach przed postojami technologicznymi, które (w przypadku braku monitoringu drganiowego) pozwalają wskazać, jakie czynności serwisowe należałoby wykonać.

Diagnostyka maszyn przed planowanymi remontami pokazuje w sposób obiektywny, jaki jest stan urządzenia i czy nie ma przesłanek do zmiany planu - rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu prac. 

Badania po remontach szczególnie odpowiedzialnych i skomplikowanych maszyn powinny być wykonywane już od pierwszego uruchomienia. Specjalistyczna aparatura pozwala wówczas szybko wykryć usterki, dając możliwość przerwania uruchomienia, wykonania odpowiednich napraw i korekt, a tym samym niedopuszczenia do rozległych uszkodzeń. Niezależnie od tego, precyzyjna diagnostyka maszyn wykonana przez niezależną firmę, może być podstawą do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy właścicielem, a wykonawcą remontu. 

Diagnostyka maszyn obejmuje następujący zakres prac:,

 • kompleksowe ekspertyzy wibroakustyczne maszyn
 • badania termograficzne w podczerwieni
 • wyważanie wirników w łożyskach własnych oraz na wyważarkach
 • diagnostyka układów regulacji turbozespołów (w tym EHR)
 • badania, kontrola, kalibracja przetworników EHR oraz badania serwomotorów turbin na przewoźnych stacjach prób lub w laboratorium
 • optyczne pomiary niwelacyjne, laserowe centrowanie wałów
 • ultradźwiękowa kontrola szczelności układów próżniowych i nadciśnieniowych
 • ekspertyzy układów pompowych
 • kompleksowa diagnostyka wirnikowych maszyn elektrycznych
 • pomiary częstotliwości drgań własnych elementów konstrukcji
 • wzorcowanie systemów stacjonarnych i przenośnych do pomiaru drgań
 • projektowanie i wdrażanie systemów monitorowania drgań maszyn
 • pomiary emisji pyłów i gazów, pomiary skuteczności odpylania
 • doradztwo techniczne

Wykonujemy kompleksowe badania wielu typów maszyn i urządzeń:

 • turbozespołów parowych i wodnych
 • pomp, sprężarek, wirówek
 • wentylatorów i dmuchaw
 • młynów i wentylatorów młynowych
 • przekładni zębatych
 • maszyn elektrycznych
 • maszyn do produkcji papieru
 • szlifierek wielkogabarytowych i pras do produkcji płyt wiórowych
 • instalacji odpylających

Kontakt