Badania złączy i materiałów

Badanie udarności złącz spawanych

"Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" jest największym w kraju Laboratorium Badań Nieniszczących. Wykonujemy pełen zakres badań nieniszczących: radiograficznych (rentgenowskich i izotopowych), ultradźwiękowych, magnetycznych, penetracyjnych i wizualnych, a także pomiary oraz badania składu chemicznego (PMI).
Zatrudniamy ponad 80-osobową kadrę techniczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy na budowach i remontach obiektów przemysłowych w kraju i za granicą, co pozwala nam obsługiwać największe projekty inwestycyjne.
Nasi specjaliści posiadają certyfikaty personalne na poziomach 2 i 3 we wszystkich metodach badań.
Posiadamy bogate wyposażenie, które stale uzupełniamy - nasze urządzenia kontrolno-pomiarowe spełniają światowe wymagania. Jesteśmy mobilni i elastyczni. Mamy możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań w dowolnym miejscu, w krótkim czasie, w różnych warunkach - zgodnie z wymaganiami i standardami określonymi przez naszych Klientów. 

Próba łamania złącz spawanych

Dla zapewnienia trwałości i niezawodności wykonywanych konstrukcji wymagane jest stosowanie materiałów o najwyższej jakości, a także sprawdzonych technologii spajania oraz okresowych kontroli eksploatacyjnych. Można wykonać na przykład badanie udarności złącz spawanych, które polega na złamaniu elementu, a następnie pomiarze energii tego złamania. Nasze Laboratorium Badań Materiałowych wykonuje badania mechaniczne wytrzymałościowe - zginanie, rozciąganie, udarność (do -196°C), badania twardości, próby technologiczne takie jak próba zginania złącz spawanych, a także badania metalograficzne, makroskopowe i mikroskopowe (w tym repliki), badanie odporności na korozję międzykrystaliczną oraz badania zawartości ferrytu. Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystujemy w diagnozach stanu i trwałości połączeń i materiałów oraz w opracowywaniu i badaniu technologii spawania (WPS, WPAR).

Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na to, że próba zginania złącz spawanych pozwoli na naprawdę wiarygodne stwierdzenie prawidłowości ich wykonania. Złącza spawane muszą spełniać normy i wymagania, co jest dla nas priorytetem. Badanie udarności złącz spawanych to kolejna możliwość sprawdzenia ich trwałości. Pokaże ono, czy podczas spawania użyte zostały materiały i metody najwyższej jakości.

KONTAKT
Kliknij, aby wysłać do nas zapytanie na temat szczegółowej oferty badań oraz aktualnego cennika badań NDT i materiałowych.

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami (+48) 608 36 65 21 i (+48) 600 34 50 50

Kontakt