Termografia

Badania termowizyjne

Termowizja pomoże sprawdzić czy urządzenia i instalacje działają w pełni prawidłowo. Badania termowizyjne, dzięki rejestrowaniu promieniowania cieplnego, umożliwią rozpoznanie nawet najmniejszych awarii. Wykrywanie szczelności izolacji jest podstawową czynnością, warunkującą prawidłowe funkcjonowanie turbin parowych czy izolacji kotłów, dlatego tak istotne są badania termowizyjne, które Państwu oferujemy.

Badania termograficzne w podczerwieni wykonujemy kamerą termowizyjną typu  Thermo Tracer TH9100WL firmy NEC.  Jest to nowoczesna kamera, dzięki której termowizja da bardzo precyzyjne efekty.

Analiza zarejestrowanych w czasie badań termogramów przeprowadzona jest z pomocą specjalistycznego oprogramowania m.in. Report Generator TH91-713 firmy NEC.

 Badania termowizyjne w podczerwieni wykonywane są m.in. w celu kontroli:

  • stanu izolacji rurociągów pary świeżej turbin parowych
  • stanu izolacji ścian kotła i kanałów spalin kotłów parowych
  • przepływu czynnika przez rurociągi i armaturę
  • stanu izolacji oraz zlokalizowanie uszkodzeń instalacji odbioru i transportu pneumatycznego wiórów w suszarniach
  • stanu technicznego łożysk i uszczelnień
  • stanu technicznego silników elektrycznych
  • stanu technicznego instalacji i urządzeń w rozdzielniach elektrycznych
  • badań i oceny rozkładu temperatury na powierzchni transformatorów

Kontakt