Pomiary laserowe

Centrowanie laserowe

Odpowiednie skorygowanie ustawienia wirników stanowi podstawę skutecznego działania. W znacznym stopniu wpływa bowiem na to, jak funkcjonują maszyny. Centrowanie laserowe pozwala przywrócić urządzeniom pełną sprawność. Wykonując centrowanie, można precyzyjnie ustawić wirniki, co przełoży się także na efekty pracy na danej maszynie. Centrowanie zagwarantuje możliwość wykonywania usług najwyższej jakości.

Laserowe centrowanie wirników maszyn wykonujemy za pomocą zestawów pomiarowych firmy Fixturlaser.

Zakres prac:

  • laserowe centrowanie sprzęgieł wałów maszyn wielowirnikowych
  • ustawianie zespołów walców w płaszczyźnie poziomej i pionowej
  • pomiary płaskości i prostoliniowości
  • pomiary deformacji cieplnych

Do pomiarów geodezyjnych maszyn stosujemy niwelator Ni 002 Carl Zeiss Jena.

Zakres prac:

  • optyczne pomiary niwelacyjne fundamentów i linii wałów maszyn wirnikowych
  • pomiary i analiza zmian termicznych fundamentów i linii wałów w celu określenia poprawek do centrowania wirników maszyn

Kontakt