O nas

Poznaj nas lepiej

"Energomontaż-Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium" Spółka z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem. Od 1953 roku wykonuje badania spoin i materiałów, aktywnie uczestnicząc w budowie licznych obiektów przemysłowych, w tym służąc ekspertyzą blisko 70% polskich elektrowni oraz wielu elektrowniom, również jądrowym, za granicą.

Spółka "Energomontaż-Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium" Spółka z o.o. korzystając z bogatego doświadczenia, zasobów i uznanych kompetencji, świadczy szeroki wachlarz profesjonalnych usług badawczych i szkoleniowych, nieustannie poszerza zakres swojej oferty przez wprowadzanie nowoczesnych metod i technik badawczych. W latach 50-tych XXw. jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy stosować izotopy promieniotwórcze do badań spoin, a dziś jako jednyne Laboratorium w kraju zatrudniamy aż 50 specjalistów z certyfikatami wg PN-EN ISO  9712:2012 i ASME.

"Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" wchodzi w dniu 22.07.2014 roku w skład Grupy Inspecta. W strukturze Spółki funkcjonuje laboratorium badawcze oraz ośrodek szkolenia spawaczy i personelu badań nieniszczących.
 
Od lutego 2011 roku Spółka powiększyła znacząco swój dotychczasowy potencjał przejmując laboratoria Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa i Zakładu Remontowego Energetyki Lublin oraz rozszerzyła swoje kompetencje o bogato rozwinięty dział diagnostyki (ZREW). Obecnie Spółka jest największą firmą tego typu w Polsce.

Dzięki kompetencjom naszej kadry i profesjonalnie świadczonych przez nas usługom, zdobyliśmy wysoką i stabilną pozycję na rynku. Nasza Spółka, prowadząc działalność typowo usługową, funkcjonuje w środowiskach wytwórczym, montażowym i serwisowym. Realizuje prace na rzecz klientów działających w branży metalowej, rafineryjnej, chemii, energetyce, budownictwie przemysłowym i usługowym, transporcie, a także wielu innych zakładach przemysłowych. Wykonywane prace badawcze, prowadzenie szkoleń spawaczy i personelu technicznego, opracowania technologiczne i nadzory mają bezpośrednie przełożenie na rozwój przemysłu – budowę instalacji, zbiorników, cystern, naczyń ciśnieniowych, konstrukcji stalowych itp. Dzięki naszemu wszechstronnemu serwisowi diagnostycznemu maszyn i linii technologicznych, prowadzonemu w trakcie normalnej eksploatacji, pomagamy unikać awarii i nieplanowanych przestojów.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • Zakładów wytwarzających i montujących urządzenia i naczynia ciśnieniowe, rurociągi przesyłowe i technologiczne, zbiorniki magazynowe, konstrukcje spawane mostów, dachów, hal, statków, wyroby stalowe i aluminiowe, zbiorniki do transportu paliw i materiałów sypkich – w zakresie badań materiałów i złączy spawanych oraz szkoleń i nadzoru
  • Elektrowni i zakładów przemysłowych – w zakresie diagnostyki i oceny stanu technicznego maszyn oraz eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych, a także doradztwa w zakresie kontroli jakości i spawalnictwa
  • Urzędów Pracy – w zakresie organizacji szkoleń
  • Osób zainteresowanych zdobyciem zawodu spawacza, kontrolera jakości, radiologa, laboranta

Zakres działalności

Nasi Klienci działają w wymagających branżach takich jak energetyka, przemysł rafineryjny, chemiczny, budownictwo przemysłowe. Każda z tych branż wymaga prowadzenia inwestycji i remontów na najwyższym poziomie. "Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" spełnia przy tych projektach istotną rolę. Jesteśmy obecni na każdym etapie realizacji prac spawalniczych, wykonując badania spoin i materiałów, przygotowując ekspertyzy, oceniając technologie spawania, szkoląc personel, a także służąc fachową poradą w dziedzinie spawalnictwa. Wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości robót wykonywanych przez naszych Klientów. Oto zakres usług świadczonych przez naszą Spółkę:

BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH I MATERIAŁÓW – pełen zakres badań nieniszczących – radiograficznych (rentgenowskich i izotopowych), ultradźwiękowych, magnetycznych, penetracyjnych i wizualnych, a także pomiary oraz badania składu chemicznego (PMI). Badania wykonujemy w warunkach warsztatowych i terenowych (także prace na wysokości), jako przedprodukcyjne, w trakcie produkcji, badania wyrobu gotowego badź eksploatacyjne (diagnostyczne).

BADANIA NISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH I MATERIAŁÓW – Pracownia Badań Niszczących wyposażona specjalistyczną aparaturą badawczą, wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz wieloletnie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie szerokiego zakresu badań - statyczna próba rozciągania, pomiar twardości wg skali: Vickersa i Brinella, Próba udarności sposobem Charpy`ego ,badania makrostruktury, badanie mikrostruktury, badania metoda replik metalograficznych, próby: zginania, łamania, spłaszczani i roztłaczania. Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi normami z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

DIAGNOSTYKA MASZYN – specjalistyczne badania (pomiary drgań, termografia w podczerwieni, pomiary geometryczne, itp.) pozwalające wykrywać uszkodzenia maszyn i urządzeń. Badania wykonujemy na pracujących maszynach w miejscu ich zainstalowania w celu określenia zakresu i terminu wykonania niezbędnych prac remontowych oraz kontroli poprawności wykonania napraw, czy też oceny urządzeń nowo instalowanych.

SZKOLENIA I EGZAMINY
- Spawaczy na certyfikat UDT-Cert i TUV
- Personelu Nadzoru Spawalniczego, spełniające obszar wymagań PN-EN ISO 3834, na certyfikat UDT-Cert
- Personelu Badań Nieniszczących wg PN-EN ISO 9712:2012  na certyfikat UDT-Cert

OPRACOWANIA I BADANIA
- Technologie spawania pWPS, WPQR
- Technologie badań nieniszczących

USŁUGI DORADCZE
- Spawalnictwo
- Badania laboratoryjne
- Systemy nadzoru drganiowego maszyn
- Certyfikacja
- Systemy Zarządzania Jakością w laboratoriach