Certyfikaty

W historii swojej działalności zawsze byliśmy uznawani przez Urząd Dozoru Technicznego za jednostkę wiarygodną. Pierwszy System Zapewnienia Jakości zatwierdziliśmy i wdrożyliśmy już w 1986 roku dla budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Działamy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami  PN-EN ISO 9001:2009,  PN-N-18001:2004,  PN-EN ISO 14001:2005 i   BS OHSAS 18001:2007.

Nasze laboratorium spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i ASME. Jako jedna z niewielu firm posiadamy również uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego oraz Akredytację Laboratorium Badawczego wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.

Nasz Ośrodek Szkoleniowy posiada uprawnienia UDT-Cert na szkolenie i egzaminowanie spawaczy zgodnie z PN-EN ISO 9606-1: 2014-02E i PN-EN ISO 9606-2: 2007 oraz spełnia wymagania CEN/ISO TR 25108:2006 na szkolenie i egzaminowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami UDT-Cert i PN-EN ISO 9712:2012.

tl_files/test/aktualne certyfikaty/LOGO_PCA.JPG  tl_files/pliki/Certyfikat-LDT_1.jpg  tl_files/certyfikaty/logo1_TDT.JPG      tl_files/test/aktualne certyfikaty/PN 18001.jpg tl_files/certyfikaty/BS OHSAS_18001.JPG